Bedrift

Øyaas Elektro tar på seg alt fra små til store oppdrag for bedrifter.
Vi tar vare på ditt eksisternde anlegg og forebygger strømsvikt. Vi kan også prosjektere nye el-anlegg. Vi gir deg også råd om hvordan ditt kontor kan kutte driftskostnadene med strømsparende løsninger.